Bagaimana teknologi menyelamatkan perniagaan semasa pandemik dan bagaimana ia akan terus membantu pemasar di dunia pasca covid

Bagaimana teknologi menyelamatkan perniagaan semasa pandemik dan bagaimana ia akan terus membantu pemasar di dunia pasca covid

Jika pengguna diminta melihat ke belakang dan menunjukkan perubahan besar yang dibawa oleh wabak pandemik ke dalam kehidupan seharian mereka, mereka akhirnya akan bercakap tentang pendigitalan. Dia tidak mungkin menggunakan istilah itu, tetapi pengalamannya akan menunjukkan ke arah itu. Pengguna mengakui bahawa…

Masalah data: apakah pemasar mengukur dengan cara yang relevan apa yang mereka capai dengan kempen dan tindakan mereka?

Masalah data: apakah pemasar mengukur dengan cara yang relevan apa yang mereka capai dengan kempen dan tindakan mereka?

Ini adalah kenyataan dan tidak dapat dipertikaikan. Sekiranya ada satu perkara yang disukai pemasar, jumlahnya. Kesungguhan berangka ini mempunyai alasan untuk menjadi. Pemasar memerlukan cara yang dapat mereka tunjukkan bahawa apa yang mereka lakukan mempunyai nilai, bahawa itu adalah sesuatu yang bernilai…